Leasing

Foodduck / Leasing

FOODDUCK® leasingapparat

FOODDUCK -doserarna för bredbara pålägg är alltid leasingapparater. På så sätt ser vi till att kunden kostnadseffektivt får en apparat som passar kundens behov. Många gånger är det inte heller lönande att köpa apparater som innehåller teknik vilken utvecklas.

Hyrans månadsposter är utgifter som helt och hållet kan dras av i beskattningen och det är möjligt att räkna ut dem i förväg för hela perioden.

Ta del av apparaturvalet!
1
Inkörning

Lätt att ta i bruk och kräver ej heller någon investering

2
Budgetering

Lättare budgetering

3
Hållbar utveckling

Apparaterna är konstruerade och planerade för hela livscykeln för att stödja en hållbar utveckling och cirkulationsekonomi

4
Ett pris

Månadshyran innefattar serviceavtal och försäkring

5
FOODDUCK svarar

Vi svarar alltid för att kunden har en apparat i toppskick till sitt förfogande