Blog

Foodduck – fadder för skolor med Grön Flagg

Foodduck blir fadder för skolor med Grön Flagg för att stödja fostran av barn och unga till en hållbar utveckling. Vad innebär det i praktiken och vad är Grön Flagg? Fee Suomis verksamhetsledare Hanna Partanen förklarar närmare.

Vad är Fee Suomi?

Fee Suomi är en expertorganisation kring miljöfostran, registrerad under namnet Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Vi är en del av det internationella Fee-nätverket för miljöfostran. För närvarande ingår 73 medlemsländer i nätverket. Vi medverkar aktivt på många sätt för att främja miljöfostran och en hållbar utveckling.

Vad är Grön Flagg och hur kan man få en sådan?

Grön Flagg är ett certifikat för skolor och enheter inom småbarnspedagogiken som minskar på miljöbelastningen. Det är också ett internationellt miljömärke inom fostran. Man kan anmäla sig som enhet för Grön Flagg på en blankett på webben med motiveringar om varför man önskar vara med. Deltagare som uppfyller programmets kriterier får rätt att använda märket Grön Flagg.

Grön Flagg är ett mycket smidigt och konkret hjälpmedel för att främja miljökunskap bland barn och ungdomar. Programmet kräver rapportering, men koncentrerar sig till verksamhet i praktiken: enheten grundar ett miljöråd med uppgift att finna lösningar på ett konkret problem eller missförhållande. Följaktligen skapar man på ett naturligt sätt handlingsmodeller för barn enligt en hållbar utveckling, och utvecklar hela enhetens verksamhet när det gäller energiförbrukning, avfallsmängd och till och med sociala relationer.

För närvarande finns det 300 enheter med Grön Flagg i Finland. Det är daghem, skolor, gymnasier och yrkesinstitut. Allt fler vill delta i aktionen, och avsikten är att utvidga Grön Flagg-verksamheten ytterligare. Grön Flagg utgör en del av det internationella programmet Eco-Schools som omfattar 35 000 skolor i 50 länder.

Hur ser skoleleverna Grön Flagg i sin vardag?

Eleverna är med i miljöråden som arrangerar olika händelser för att väcka en aktiv diskussion kring miljöfrågor. De har bland annat haft filmförevisningar och anordnat olika återvinningsjippon. Verksamheten kan bestå av vad som helst som stödjer en hållbar utveckling och ger mervärde åt miljöfostran. Även föräldrarna kan vara med!

Vad är en fadder för en skola med Grön Flagg, och hur kan man bli fadder?

Modellen utvecklas och byggs upp kontinuerligt. Ett fadderskap definieras mycket smidigt enligt det företag, den person eller någon annan instans som vill bli fadder. Man kan anmäla sig som fadder om man vill förbinda sig att medverka till att göra världen till en bättre plats, och hjälpa våra barn och unga att bli ansvarskännande konsumenter.

Varför är Foodduck lämplig som fadder?

Med Foodduck kan vi idka ett synnerligen effektivt samarbete för att minska på miljöbelastningen. Jag anser att det i dag är nödvändigt att berätta för barn och ungdomar även om entreprenörskap, och att förbereda och fostra dem inför en förändrad arbetsmarknad. Utöver detta utgör Foodduck ett lysande exempel på innovativ produktutveckling, något som behövs för att främja värdegrunderna och arbetet för en hållbar utveckling. Tillsammans med Foodduck får vi innehåll och möjligheter till ett ännu bredare samarbete och projekt, till exempel för kampanjer och pedagogiska tävlingar i syfte att väcka upp och sätta in en ny twist i hela miljöfostran. Även miljökriteriecertifikatet Gren Key inom turism- och hotellbranschen kan öppna nya dörrar till samarbete, även internationellt. Kostbranschen är lätt att vända sig till eftersom den står oss alla så nära.