Vanliga frågor

Foodduck / Vanliga frågor

Svar på de vanligaste frågorna

Vad är en påläggsdoserare?

Som namnet säger är påläggsdoseraren en apparat och ett nytt sätt att servera pålägg i restaurangerna eller brödbufféerna.

HUR SPARAR FOODDUCK® MILJÖN?

FOODDUCK-systemet är på alla sätt ett mera miljövänligt och ansvarstagande alternativ är de konventionella askarna och andra former som finns för serveringen.

För FOODDUCK -doseraren har det utvecklats en egen ekologisk förpackning. Aluminium används inte alls, och användningen av plast är avsevärt mindre än i askar som förpackning. Det uppstår också betydligt mindre förpackningsavfall än av askar som förpackning.

Tack vare den exakta doseringen och den effektiva användningen av förpackningen minskar svinnet av pålägg märkbart. Utöver dessa fördelar sträcker sig följdverkningarna till produktens hela livscykel ända från när den förpackas fram till sophanteringen.

Varför skaffa FOODDUCK?

FOODDUCK erbjuder många fördelar i jämförelse med askar eller portionsförpackningar. Framförallt är FOODDUCK ekologisk och ger restaurangerna besparingar i kostnader.

Serveringen av bredbara pålägg är mer hygienisk och snyggare.

FOODDUCK -doseraren kan tryggt användas exempelvis av personer med celiaki, då pålägget aldrig rör vid brödsmulor.

Serveringen köper snabbare och till exempel i en värld som är förknippad med servering i skolorna får man exakt den portion man önskar och som följer näringsrekommendationerna för alla barn och unga.

FOODDUCK gör det också möjligt att servera andra bredbara pålägg och introducera nya alternativa pålägg i restaurangerna.

Vad kostar FOODDUCK?

Användningen av en FOODDUCK – apparat är alltid leasingbaserad. Hyran bestäms för den enskilda kunden allt efter helheten för apparaten och mängden.

I priser ingår alltid ett serviceavtal. På så sätt svarar vi för att våra kunder alltid har en fungerande apparat till sitt förfogande.

Ju mer du använder den – desto mer sparar du.

ÄR DET LÄTT ATT ANVÄNDA FOODDUCK?

Det är lätt och bekvämt för matgästen att använda påläggsdoseraren. Detta har varit en hörnstenarna då apparaten konstruerades. Användaren sätter brödskivan eller -tallriken under munstycket, och FOODDUCK doserar pålägget automatiskt.

FOODDUCK har visat sig lätt att använda. Det är enkelt att byta förpackning och rengöringen av apparaten går utan besvär.

VAR TILLVERKAS FOODDUCK?

FOODDUCK tillverkas i Finland. Det är en hederssak för oss och en viktig del av varumärket FOODDUCK, vilket visar vårt sätt att agera. Apparaten har beviljats märket Nyckelflaggan som ett bevis på att produkten är tillverkad i Finland. Märket vittnar om finländskt kunnande, kvalitet och pålitlighet.

FOODDUCK-doseraren för bredbara pålägg har också beviljats symbolen Design from Finland, som är ett syskonmärke till Nyckelflaggan och som visar att planeringen av produkten är av finländskt ursprung.

VAR ANVÄNDS FOODDUCK?

FOODDUCK passar perfekt för brödbufféerna och serveringarna i lunch- och personalrestauranger, utbildningsinstitutioner,  servicehem, cafeterior på bensinstationer och hotellens frukostbord överallt i världen.

FOODDUCK-systemet kan också användas i storkök, när man till exempel tillverkar stora mängder  take-away-bröd.