Ankorna pratar alla språk

Foodduck / Ankorna pratar alla språk

Ankorna pratar alla språk

I den svenskspråkiga lågstadieskolan Cygnaeus i Åbo centrum började man använda de hygieniska och ekologiska FOODDUCK®-påläggsdoserarna 2018. Varje dag äter ungefär 450 matgäster i skolan och tempot är högt. Måltiderna spelar en stor roll och de har blivit en del av skolans kultur.

Initiativet till att skaffa den hyrda apparaten kom från skolans rektor Nicke Wulff. Han hade hört talas om Foodduck av en kollega som hade stött på apparaten under ett besök i en annan skola i Egentliga Finland. Intresset för den innovativa produkten väcktes direkt. Rektorn bekantade sig först med apparaten på Internet och efter ett snabbt samtal inleddes en testperiod med ankan i skolan. ”Därefter var det bara att köra på, eftersom FOODDUCK® löste många av våra problem i skolmatsalen: renligheten blev bättre och köerna kortare”, berättar Wulff.

Användningen av apparaten stöder grundprinciperna för skolmåltider ur ett pedagogiskt perspektiv: med hjälp av apparaten kan man på ett praktiskt sätt lära och visa barnen ett exempel på hållbar utveckling, där även hygienen och trivseln under måltiden har en stor betydelse.

”FOODDUCK® sparar tid och miljön. Det är en riktig vitamininjektion i vår skolmatsal.”

Nicke Wulff
Rektor, Cygnaeus skola

En föregångare för skolmåltider

Cygnaeus skola är en föregångare när det gäller skolmåltider. Redan för flera år sedan belönades Cygnaeus skola och Arkea, som tillreder skolmaten, med ett skolmatsdiplom som ett hedersbevis på att skolan följer god praxis för skolmåltider och att man satsar på skolmaten på ett helt nytt sätt. Skolmatens uppgift är bland annat att främja välmående, fungera som anvisningar för en rättrogen näring, fostra barnen med goda matvanor och erbjuda en möjlighet till social samvaro och återhämtning under skoldagen. I Cygnaeus skola uppfylls dessa krav i en handvändning.

”Jag har ofta lyft fram Cygnaeus skola som ett utmärkt exempel på hur man kan diskutera och utveckla skolmaten under rektorns ledning. ”

Timo Sorsavirta
CEO, Foodduck Oy

 

En sällsynt bra gemenskap

Matsalen har ett uppseendeväckande fågeltema som ger en rolig atmosfär, och ankorna passar naturligtvis perfekt in i detta tema. Tack vare apparaterna har skolmåltiden blivit en ännu roligare och mer hygienisk upplevelse för eleverna. Under vårt besök gav rektorn varje elev en high-five när lunchdags närmade sig och eleverna strömmade till skolmatsalen. Idag undviker man high-fives av hygienorsaker, men man hälsar på och uppmuntrar alla elever precis lika mycket som alltid. Skolan har en sällsynt bra gemenskap, där alla hejar på varandra.

Även barnen är nöjda med FOODDUCK®-apparaterna och med hur enkla de är att använda. Barnen har haft ett stort intresse för apparaterna ända från början. Särskilt de yngre eleverna är mycket intresserade av apparatens funktioner och kökspersonalen får ofta räkna med publik när påläggspåsen ska bytas.

Ankorna passar utmärkt in bland de svenskspråkiga matgästerna eftersom de pratar alla språk – man placerar bara brödet under ankan och vips, får man en portion pålägg på brödet. Barnen berättar att apparaten har gjort måltiderna mycket smidigare och att köerna vid brödbordet har minskat, vilket har lett till att stressen kring brödbordet har försvunnit helt. Värt att notera är även att brödbordet nu förblir städat, när de traditionella påläggsaskarna och -knivarna har ersatts med FOODDUCK®-doseraren.

FOODDUCK® ger måltiderna betydande fördelar: tack vare ankorna har påläggs- och plaströran minskat betydligt och hygienen har förbättrats, något som särskilt kökspersonalen är glad över. 

”FOODDUCK® underlättar vårt jobb betydligt och den är otroligt lättskött.”

Dan och Eeva
Kökspersonal, Cygnaeus skola

Rektor Wulff är mycket nöjd med beslutet att skaffa påläggsdoserarna till skolan. Apparaterna har fungerat felfritt och underlättat vardagen i skolmatsalen. Han uppmuntrar också andra aktörer att börja använda de hygieniska och ekologiska FOODDUCK®-påläggsdoserarna: ”Alla borde överväga att börja använda dem! Varför skulle man inte vilja ha en apparat, som bara har fördelar?!” avslutar Wulff.