Blog

FOODDUCK® firar det Finlänska arbetet

Foodduck Oy är med i Made by Finland –kampanjen, som är en gemensam kampanj under jubileumsåret Finland 100, för Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer. Made by Finland uppmuntrar till att känna stolthet över det finländska arbetet och informerar om med hurdant arbete den finländska välfärden byggs.

Foodduck Oy utvecklar och tillverkar sina produkter i Finland, och därför är det ett naturligt val att delta i kampanjen. ”Det finländska arbetet är en ytterst viktig sak i vardagen för alla oss finländare, och en hög inhemsk grad har varit en hederssak för oss ända från första början. Som en del av kampanjen för vi fram vår blåvita tankevärld genom våra produkter”, berättar verkställande direktör Timo Sorsavirta.

FOODDUCK-doseringsapparaten för bredbart pålägg är en inhemsk Nyckelflaggprodukt, och bär även beteckningen Design from Finland . Under det första kvartalet av jubileumsåret Finland 100 presenteras också den helt nya FOODDUCK-modellen. För nyhetsprodukten har i dag ansökningarna om Nyckelprodukt och Design from Finland lämnats in.

Foodduck Oy för också det finländska arbetet ut i världen. FOODDUCK-doseringsapparaten för bredbart pålägg fick i slutet av år 2016 patent i Europa och Förenta staterna. ”Vi förbereder oss för att starta den internationella affärsverksamheten och vi känner stolthet över att föra ut det finländska arbetet på exportmarknaderna. Ett högt finländskt teknologikunnande, kombinerat med framtidens megatrender, hållbar utveckling och digitalisering, är vår centrala framgångsfaktor”, fortsätter Sorsavirta.

Made by Finland –kampanjen kallar alla finländare att berätta om och diskutera sitt eget arbete. I kampanjen ingår mångsidiga evenemang och tillställningar samt forskning. Enligt verkställande direktören för Förbundet för Finländskt Arbete Tero Lausala är det viktigt att identifiera framgångsfaktorerna av i dag och känna äkta stolthet över det finländska arbetet.

”Det självständiga Finland har byggts upp genom arbete, och vi tror att arbetet ska bygga vår välfärd även under kommande hundra år. Med kampanjen vill vi påminna om att arbetsinsatsen av var och en är viktig för samhället. Värdefullt arbete utförs och med framgång inom många branscher, på många nivåer och i många arbetsuppgifter. Detta om något är värt att fira”, konstaterar Lausala.

För mer information:
Timo Sorsavirta
VD, Foodduck Oy
tfn. +358 50 414 0004
timo.sorsavirta@foodduck.fi
Tero Lausala
VD, Suomalaisen Työn Liitto /Förbundet för Finländskt Arbete
tfn. +358 50 407 2623
tero.lausala@suomalainentyo.fi

Made by Finland –kampanjen är en gemensam kampanj under jubileumsåret Finland 100 för Förbundet för Finländskt Arbete, dess medlemmar och samarbetsorganisationer. Kampanjens uppgift är att öka stoltheten över det finländska arbetet i dess många former. www.madebyfinland.fi

Foodduck OyFoodduck Oy är ett finländskt företag, grundat år 2012. Foodduck Oy är en föregångare inom automatiska doseringslösningar för fetter, färskost och andra bredbara pålägg, för användning i restaurangernas kundbetjäningsutrymmen och i yrkeskök. FOODDUCK- doseringsapparaten för bredbart pålägg är den enda i sitt slag i världen. Vår vision är att FOODDUCK i framtiden är ett tecken på en ansvarskännande och ekologisk brödbuffé såväl för restaurangen som matgästerna. www.foodduck.fi