Hållbar utveckling

Foodduck / Hållbar utveckling

”En hållbar utveckling för servering av bredbara pålägg. Omsorgen om miljön är med i allas vår vardag, alla dagar.”

Timo Sorsavirta, CEO

ymparisto

MILJÖN

FOODDUCK® doseraren för bredbara pålägg är planerad med tanke på en hållbar utveckling. FOODDUCK® är ett ekologiskt val, såväl för restaurangen som matgästen, och en möjlighet att göra en miljögärning. När apparaten används, minskar mängden svinn och spill betydligt vid serveringen av bredbara pålägg.

>> Läs mera
tuotteet

PRODUKTERNA

FOODDUCK® -apparaten har fyra alternativa modeller: FOODDUCK®, FOODDUCK® mini, FOODDUCK® mobile och FOODDUCK® lille. Mini och mobile utan kylsystem. Mobile och lille finns med i modeller för både batteri- och nätdrift. På så sätt strävar vi efter att optimera rätt apparat på rätt plats.

>> Läs mera
yhteiso

SAMFUNDET

Vi är med i Miljöministeriets samhällsåtagande för en hållbar utveckling ”Ett Finland, som vi vill ha 2050  – Servering av pålägg enligt en hållbar utveckling”. Vi förbinder oss genom vår verksamhet att främja kunskap för kunderna.

>> Läs mera