Blog

Foodduck / Translated Ruotsi  / JÄMÄKISA – Tävlingen pågår – den kreativa idétävlingen för skolorna och daghemmen söker resurssmarta lösningar som minskar avfallsmängden

JÄMÄKISA – Tävlingen pågår – den kreativa idétävlingen för skolorna och daghemmen söker resurssmarta lösningar som minskar avfallsmängden

JÄMÄKISA är en rikstävling riktad till skolorna och daghemmen, där barnen och ungdomarna får berätta hur avfallsmängden kunde minskas i Finland eller till och med i världsperpektiv. Tillgången på många icke-förnybara naturresurser minskar och vi utnyttjar dem på ett sätt som inte är hållbart. Världen behöver akut nya lösningar med vilka vi ska få förbrukningen av naturtillgångarna på en hållbar nivå.

JÄMÄKISA är en idétävling som organiseras av Foodduck Oy och dess samarbetspartner Organisationen för miljöfostran FFE Finland och OKKA-stiftelsen. Barnen och ungdomarna får fria händer för att i grupparbete planera en idé, verksamhetsmodell, produkt eller service, med vars hjälp man effektivt och lätt kan främja resurssmarthet samt söka nya lösningar som minskar mängden avfall i de enskilda hemmen, skolorna eller daghemmen. Lösningarna kan rikta sig på Finland eller hela världen. Tävlingsarbetet kan till exempel vara en skriftlig rapport, en fotoframställning, videofilm, ett bildkonstarbete, en miniatyrmodell, konstruktion eller apparat.

Bakom idén till JÄMÄKISA står Foodduck Oy som utvecklat en ekologisk påläggsdoserare. Påläggsdoseraren FOODDUCK® är en innovation som utvecklats och tillverkats i Finland. ”Vi vill lyfta fram Finland som ett land med innovationer och företagsamhet Hos våra barn och ungdomar glöder en enorm internationell potential. Vi tror att vi genom spilltävlingen JÄMÄKISA får en försmak på det. Tävlingen uppmuntrar deltagarna till att vara orädda och innovativa. Till och med det omöjliga kan bli möjligt!” säger VD Timo Sorsavirta från Foodduck Oy.

FFE Finland som verkar i bakgrunden till Grön flagg -programmet som främjar internationell miljöfostran kom med i idétävlingen JÄMÄKISA, för tävlingen erbjuder deltagarna i programmet Grön flagg ett ypperligt sätt att behandla avfallstemat i form av ett uppmuntrande kreativt projekt. ”Med hjälp av JÄMÄKISA vill vi inspirera skolor, daghem, klubbar samt yrkesutbildningsanstalter till kreativitet, inlärning genom projekt och att utveckla hållbara handlingsmodeller”, beskriver organisationskoordinator Iitu Kiminki från FEE Finland bakgrunden för tävlingen.

Vid sidan om slutresultatet är inlärningsprocessen, som resulterar i tävlingsarbetet, det viktiga i tävlingen. Genom tävlingen kan skolorna och daghemmet genomföra en multiprofessionell inlärningsprocess och uppmuntra till kreativa inlärningssätt, vilka främjar att en omfattande kunskap och läroplanernas fenomenbaserade inlärningshelheter och förskoleplanerna uppnås.

”Resurssmarthet och en övergång till cirkulationsekonomi är ödesfrågor för mänskligheten och samtidigt de centrala medborgar- och arbetslivsfärdigheterna i framtiden. Vi vill vara med och förverkliga JÄMÄKISA och därigenom lyfta fram detta viktiga tema samt kreativitet, innovativitet och framtidstänk i daghemmens och skolornas undervisning och vardag”, berättar Erkka Laininen från OKKA-stiftelsen.

Samarbetsparter i JÄMÄKISA är också Suomalaisen Työn Liitto och Samhällsförbindelsen för hållbar utveckling.

Anmäl dig på adressen www.jamakisa.fi och uppmuntra även andra att komma med idéer för en grönare och mera hållbar framtid! Huvudpriset är ett stipendium på 1000 euro. De arbeten som placerat sig som andra och tredje prisbelönas med stipendier på 500 euro. Tävlingstiden löper ända till 15.4.2018.

Download file (Swedish)

www.jamakisa.fi

#JÄMÄKISA