Blog

Foodduck Oy introducerade en ny doseringsapparat för bredbart pålägg: FOODDUCK® mobile

Finländska Foodduck Oy erbjuder mer omfattande möjligheter än förut för en ekologisk och hygienisk distribution av bredbart pålägg. Dess nya produkt, FOODDUCK mobile, ger nya användningsobjekt för FOODDUCK -apparaterna vid sidan av tidigare typiska skolserveringar och lunchrestauranger. Tack vare sitt lilla format, det omfattande sortimentet bredbara pålägg och de laddningsbara batterierna lämpar sig FOODDUCK mobile exempelvis för att användas hos restauranger och sjukhus. Liksom FOODDUCK -apparaten, minskar FOODDUCK mobile avsevärt påläggssvinn och mängden av avfall.

”På ett par år har FOODDUCK funnit sin plats för brödbufféerna och serveringslinjerna runt om i Finland och har överallt fått ett positivt mottagande. Det är fint att vi med den nya FOODDUCK mobile -apparaten kan göra de ekologiska och hygieniska fördelarna tillgängliga för en allt bredare kundkrets”, konstaterar verkställande direktör Timo Sorsavirta hos Foodduck Oy.

”FOODDUCK -mobile lämpar sig, förutom för dosering av margarin, för dosering av sylter, majonnäs och bredbar choklad, vilket gör att apparaten är lämplig för hotellens frukostserveringar och är en viktig faktor i vårt företags affärsverksamhet även på den internationella marknaden. Apparatens lilla format och batteriet tillför dessutom en möjlighet för att underlätta sjukhusens matserveringarna på avdelningarna. Personalen besparas från tidsödande öppnande av förpackningar, och mängden av avfall minskar väsentligt”, fortsätter Timo Sorsavirta.

FOODDUCK mobile är en hypersmart apparat, som utnyttjar föremålens internet-möjligheter. Systemet gör det möjligt att samla in data i anslutning till förbrukningen och optimera användningen. Apparaten producerar, om så önskas, on line -information om förbrukning och användning. Man kan t.o.m. få den att beställa mera av en produkt i lager samt självständigt förutsäga servicebehov.

FOODDUCK -apparaterna är miljövänliga alternativ som stöder en hållbar utveckling till individuellt förpackade knappar och askar med bredbart pålägg. Volymen förpackningsavfall minskar till en bråkdel för de matserveringar och restauranger som använder FOODDUCK -apparater. Också förpackningen som utvecklats för apparaten är ekologisk i fråga om material: aluminium används inte alls, och det går åt klart mindre plast än hos askar med bredbart pålägg. Inget bredbart pålägg går till spillo, liksom då man använder de traditionella förpackningsprodukterna, eftersom FOODDUCK doserar pålägget exakt och pressar sin förpackning av modellen en påse helt tom.

FOODDUCK -apparaterna förbättrar hygienen och den allmänna snyggheten för brödbuffén. Tack vare den automatiska doseringen och och den lätta rengöringen rör man ej vid pålägget, och den mikrobiologiska kvaliteten hos pålägget bevaras alltid god. Inga brödsmulor kommer med i pålägget, alltså kan celiaker tryggt använda apparaten.

Foodduck Oy som siktar till internationalisering är ett stark finländskt företag. Det utvecklar och tillverkar sin produkt i Finland. Förbundet för Finländskt Arbete har också beviljat FOODDUCK mobile -apparaten märkena Nyckelflagga och Design from Finland som ett bevis på inhemskt kunnande. FOODDUCK doseringsapparaten för bredbara pålägg beviljades patent i slutet av år 2016 i Europa och Förenta staterna.

För mer information:
Timo Sorsavirta
CEO, Foodduck Oy Ltd
Tel. +358 50 414 0004
timo.sorsavirta@foodduck.fi

Foodduck Oy är ett finländskt företag, grundat år 2012. Foodduck Oy är en föregångare inom automatiska doseringslösningar för fetter, färskost och andra bredbara pålägg, för användning i restaurangernas kundbetjäningsutrymmen och i yrkeskök. FOODDUCK doseringsapparaten för bredbara pålägg är den enda i sitt slag i världen. Enligt vår vision är FOODDUCK i framtiden är ett tecken på en ansvarskännande och ekologisk brödbuffé såväl för restaurangerna som matgästerna. www.foodduck.fi

Du kan ladda ner detta meddelande som pdf-fil: