Blog

Foodduck / Translated  / Foodduck utsågs till listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

Foodduck utsågs till listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

Kamp mot matsvinn och plastavfall genom automation – Foodduck utsågs till listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

Den 16 maj 2019 utsåg Sitra Foodduck Oy till listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi. Foodduck Oy marknadsför och säljer FOODDUCK®-påläggsdoserare. Med FOODDUCK®-doserare minskar påläggs- och förpackningsavfallet betydligt. Företagets affärsmodell är att hyra ut påläggsdoserare och följer på så sätt principerna för cirkulär ekonomi. FOODDUCK® lanserades 2015. Produkten har sedan spridit sig till brödbufféer, matsalar och restauranger överallt i Finland och används bland annat i hundratals skolor från söder till norr. FOODDUCK®-doserare används också i Sverige.

Med De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi utmanar Sitra finländska företag att svara på behoven i vår föränderliga värld. Sitras team för cirkulär ekonomi har sammanställt listan och bedömt hur intressant respektive företags affärsmodell är med hänsyn till cirkulär ekonomi. Bedömningskriterierna är hur intressant företaget är, vilka effekter företagets koncept ger samt huruvida affärsverksamheten är etablerad och konceptet är skalbart. Listan sammanställdes första gången 2016, och nu lades 29 nya företag till enligt skärpta kriterier. Det totala antalet företag är nu 124. Sitra vill presentera inspirerande exempelföretag för att alla finländska företag ska kunna övergå till cirkulär ekonomi bland de första i världen.

”Det är toppen att Sitra har utsett oss till ett av de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi. Principerna för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling har styrt vår affärsverksamhet ända från början. Detta val bidrar till att stärka vår syn på att vi gör saker som gynnar samhället och miljön”, säger Timo Sorsavirta, vd för Foodduck Oy.

Det innovativa FOODDUCK®-produkturvalet erbjuder ett helt nytt, smart sätt att servera smör- och växtoljeblandningar, margariner och andra bredbara pålägg till exempel i skolserveringar, lunchrestauranger och hotellens frukostserveringar. FOODDUCK® doserar det bredbara pålägget automatiskt på brödskivan, och varje restaurang får själv bestämma vilken portionsstorlek som är lämplig för dess kunder. Den plastmängd som behövs för en FOODDUCK®-påläggsförpackning utgör endast tio procent av plastmängden för påläggsaskar som innehåller samma mängd bredbart pålägg. Därmed minskar mängden plastavfall betydligt. Dessutom tömmer doseraren hela förpackningen och minimerar därigenom produktsvinnet. På så sätt kan Foodducks kunder spara på både inköpen av bredbara pålägg och kostnaderna för avfallshantering. Med FOODDUCK®-påläggsdoserare är brödborden snygga och det går snabbare för kunderna att ta bröd och pålägg. FOODDUCK® förbättrar också hygienen vid serveringen av pålägg och hjälper celiakikerna genom att det aldrig finns brödsmulor i pålägget.

Inom cirkulär ekonomi skapar företag mervärde för produkter genom tjänster och intelligens. Mest kan värdet öka bland annat genom att underhålla, återvinna och återtillverka produkter samt genom att maximera utnyttjandegraden. Foodducks affärsmodell, uthyrning av påläggsdoserare, stöder principerna för cirkulär ekonomi på följande sätt: Foodduck hyr ut doserare med månadsavtal och ansvarar för underhållet av doserarna under produkternas hela livscykel. Doserarna är hållbara och kan uppdateras och repareras efter behov. Doserarna använder IoT-tekniken som samlar in data om förbrukningen till exempel för underhåll och planering av beställningsintervall.

 

Sitra

Download file (Swedish)

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomit

 

För mer information:

Timo Sorsavirta

vd för Foodduck Oy

telefon 050 414 0004

timo.sorsavirta@foodduck.fi

 

Foodduck

Foodduck Oy är ett finländskt företag, grundat år 2012. Foodduck Oy är en föregångare med automatiska doseringslösningar för fett, färskost och andra pålägg i restaurangernas kundbetjäningslokaler och i storköken. Påläggsdoseraren FOODDUCK® är den enda i sitt slag i världen. Enligt vår vision är FOODDUCK® i framtiden ett bevis på en hållbar och ekologisk brödservering för såväl restaurangen som matgästen.