Blog

Foodduck / Translated  / Stark tillväxt för Foodduck Oy – företaget köper hela innehavet i ett bolag som har de immateriella rättigheterna till Foodducks apparater samt bygger en förpackningsanläggning i Finland

Stark tillväxt för Foodduck Oy – företaget köper hela innehavet i ett bolag som har de immateriella rättigheterna till Foodducks apparater samt bygger en förpackningsanläggning i Finland

Foodduck Oy köper tillbaka den norska livsmedelsjätten Orklas innehav i FD Holding Oy. Till följd av förvärvet återgår FD Holding helt i finsk ägo. Foodduck ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av FOODDUCK®-påläggsdoserare och FD Holding innehar de immateriella rättigheterna till apparaterna. Förvärvet ger Foodduck möjligheter till ett smidigt samarbete med flera påläggstillverkare. Samtidigt inleder Foodduck samarbete med den finska påläggstillverkaren Bunge Finland Oy och fortsätter samarbetet med Orkla. Foodduck växer kraftigt. Företaget ska därför bygga en egen förpackningsanläggning i Finland och lansera finska bredbara pålägg på den inhemska marknade.

FD Holding Oy ägdes av Foodduck Oy och Orklas dotterbolag Condite Ab och KåKå AB sedan 2016. Både Foodduck och Orkla ägde 50 procent av bolaget. Till följd av företagsförvärvet äger Foodduck 100 procent av FD Holding. FD Holding innehar de immateriella rättigheterna och patenten till FOODDUCK®-påläggsdoserarna i Europa och USA.

Parterna i förvärvet har kommit överens om att de inte ska offentliggöra vare sig köpesumman eller andra ekonomiska detaljer om förvärvet. Toni Sorsavirta fortsätter som styrelseordförande på FD Holding. Antti Elevuori ersätter de styrelsemedlemmar som kommer från Orkla. Han har tidigare varit ekonomidirektör för Raisio Abp och har bred erfarenhet inom finsk och internationell livsmedelsindustri och av företagsförvärv. Dessutom ska styrelsen förstärkas med experter på internationell handel.

”Genom att förvärva hela FD Holding kan vårt företag fortsätta växa starkt, eftersom vi också får möjligheter till ett smidigt samarbete med andra påläggstillverkare utöver Orkla. Vi är mycket glada över att vi kan öka produkturvalet med finska påläggsalternativ i samarbete med Bunge Finland, som är känt för exempelvis produktfamiljen Keiju”, säger Timo Sorsavirta, vd för Foodduck.

”Det är intressant att inleda samarbete med Foodduck. Vi börjar med att tillverka margarin till marknaderna i Finland och Sverige och siktar på att öka samarbetet vad gäller produkturvalet och marknaderna”, säger Antero Lehtonen, vd för Bunge Finland.

Det nära samarbetet mellan Orkla och Foodduck fortsätter också. Företagen har ingått ett många år långt samarbetsavtal om fortsatt tillverkning, försäljning och distribution av bredbara pålägg som används i FOODDUCK®-påläggsdoserare.

En egen förpackningsanläggning ska främja tillväxt

Foodduck ska bygga en egen förpackningsanläggning i Finland. Anläggningen ska fokusera på innovativa och ekologiska påläggsförpackningar som är lämpliga för FOODDUCK®-apparater. Foodduck hinner lansera de första produkterna under sommaren 2019.

”En egen förpackningsanläggning är ett väldigt viktigt och naturligt steg för oss. Med hjälp av anläggningen kan vi genomföra vår strategi som förstärks ytterligare till följd av företagsförvärvet. Därmed kan vi också enkelt öka påläggsurvalet för FOODDUCK®-doserare med nya alternativ”, säger Timo Sorsavirta.

Den nya anläggningen ingår i Arbets- och näringsministeriets projekt för investeringsstöd för cirkulär ekonomi, eftersom anläggningen tar fram förpackningskoncept som stöder hållbar utveckling. Det handlar om ett pilotprojekt för ett koncept som ska lanseras på en större internationell marknad.

”Varje marknad kräver särskilda påläggsalternativ, och det är bättre att förpacka påläggen i målländerna, nära kunderna. Därför vill vi framöver bygga motsvarande förpackningsanläggningar även i andra länder. Konceptet fungerar väl och kan skalas var som helst”, säger Sorsavirta.

Det innovativa FOODDUCK®-produkturvalet erbjuder ett helt nytt, smart sätt att servera smör- och växtoljeblandningar, margariner och andra bredbara pålägg till exempel i skolserveringar, lunchrestauranger och hotellens frukostserveringar. Finska FOODDUCK® minskar betydligt avfallet av bredbart pålägg och förpackningar och förbättrar hygienen vid serveringen av pålägg. FOODDUCK® lanserades 2014. Produkten har sedan spridit sig till brödbufféer, matsalar och restauranger överallt i Finland och används bland annat i hundratals skolor från söder till norr.

Download file (swedish)

För mer information
Timo Sorsavirta

VD, Foodduck Ltd.

Tel. +358 50 414 0004

timo.sorsavirta@foodduck.fi

 

Toni Sorsavirta

styrelseordförande, FD Holding Oy

Tel. +358 50 414 0002

toni.sorsavirta@foodduck.fi

About Foodduck Oy

Foodduck Oy är ett finländskt företag, grundat år 2012. Foodduck Oy är en föregångare med automatiska doseringslösningar för fett, färskost och andra pålägg i restaurangernas kundbetjäningslokaler och i storköken. Påläggsdoseraren FOODDUCK® är den enda i sitt slag i världen. Enligt vår vision är FOODDUCK® i framtiden ett tecken på en ekologisk brödbuffé med ansvar för såväl restaurangen som matgästen. www.foodduck.se