Blog

Foodduck / Translated  / Foodduck har donerat stipendier till förebildliga aktörer inom FEE Suomis program Grön Flagg

Foodduck har donerat stipendier till förebildliga aktörer inom FEE Suomis program Grön Flagg

Foodduck har understött verksamheten inom FEE Suomis program Grön flagg redan under flera år. FEE Suomi koordinerar ett program och certifikat för internationell hållbar utveckling för skolor, förskolor och andra pedagogiska aktörer. Programmet är en del av det internationella programmet Eco-Schools, som är världens största skolnätverk för hållbar utveckling.

Inom ramarna för samarbetet har Foodduck Oy donerat stipendier till tre aktörer som av FEE Suomi utsetts till Årets Grön Flagg-deltagare. De belönade har utfört en exemplarisk Grön Flagg-verksamhet på en skala som omfattar hela Finland. Utmärkelsen är ett bevis på ett högklassigt och deltagande miljöarbete. Kriterierna för utmärkelsen är miljöarbetets kvalitet, barnens och de ungas deltagande i verksamheten samt information till och ett samarbete med familjerna och aktörerna i närmiljön.

Stipendierna utfärdades till daghemmet Pikkuprinssi i Helsingfors, grundskolan Vuores-talo i Tammerfors och barnkulturcentret Sagalund på Kimitoön. Grattis till stipendiemottagarna!

Läs mer om urvalet av vinnare här.