Blog

Foodduck / Translated  / Foodduck Oy flaggar även i framtiden för att stödja programmet Grön flagg

Foodduck Oy flaggar även i framtiden för att stödja programmet Grön flagg

Foodduck Oy och Föreningen för miljöfostran FEE Suomi har avtalat om samarbete och stöd för programmet Grön flagg i framtiden.

 

Foodduck Oy har från år 2016 gett stöd för att verkställa programmet Grön flagg, och partnerna har nu kommit överens om samarbetet i framtiden. ”Grön flagg -programmet är ett ypperligt medel för läroanstalterna att genomföra strategier för en hållbar utveckling, dra nytta av det som ett verktyg i undervisningen samt att övergripande föra fram ett miljövänligt handlingssätt. Grön flagg pass utmärkt för vår värld av värden och vi vill absolut vara med och stödja saker av det här slaget”, berättar verkställande direktör Timo Sorsavirta för Foodduck Oy.
FEE Suomi är en sakkunnigorganisation med fokus på miljöfostran. Organisationen är en del av FEE, det internationella nätverket för miljöfostran med medlemmar i 73 länder. Organisationen främjar på många sätt miljöfostran och hållbar utveckling.

 

Grön flagg är ett program för hållbar utveckling, skapat för skolorna och tidig fostran och strävar efter att minska miljöbelastningen. Det är också ett internationellt miljömärke för det pedagogiska området. Grön flagg är ett flexibelt och konkret verktyg för att främja miljökunskap för barn och unga. Dess verksamhetsmodell och det stöd som det erbjuder styr till att långsiktigt utveckla miljöfrågorna och arbeta övergripande och resultatbringande. Varje deltagare ställer sina egna mål och planerar sin verksamhet utifrån sina egna utgångspunkter.

 

FOODDUCK FÅR ETT EGET FADDEROBJEKT
”I detta nu finns det cirka 300 Grön flagg-enheter i Finland: De som är med är daghem, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Effektern av det internationella programmet sträcker sig dock längre än till Finland: Grön flagg utgör en del av det internationella programmet Eco-Schools, som år 2018 verkar i totalt 67 olika länder runt om i världen och som når inemot 20 miljoner barn och ungdomar. Vårt mål är att få med allt flera aktörer på det pedagogiska området för att genomföra miljöarbetet som en del av det intenationella nätverket!” berättar chefen för Grön flagg-programmet Iitu Kiminki från FEE Suomi.

 

”Vårt mål är att under detta år invitera den första egna fadderskolan eller det första daghemmet samt att utfästa oss till att stödja nykomlingen genom att betala deltagaravgifterna för de tre första åren. På så sätt har aktören möjlighet att uppnå en hållbar nivå för programmet”, fortsätter Sorsavirta.

 

Foodduck Oy hade ett nära samarbete med Grön flagg och FEE Suomi också med att arrangera den första riksomfattande tävlingen JÄMÄKISA.