Blog

Foodduck / Translated Ruotsi  / Europeiska avfallsveckan ”Europa minskar avfallet” firas 16–24.11.2019

Europeiska avfallsveckan ”Europa minskar avfallet” firas 16–24.11.2019

Foodduck Oy deltar i Europa minskar avfallet -veckan under denna veckan. Den miljövänliga FOODDUCK®-innovationen bidrar till minskad uppkomst av förpackningsavfall och ger en effektivare användning av förpackningsmaterial.  I förpackningarna används endast en bråkdel av den plastmängd som traditionellt har använts för margarinpaket eller portionsförpackningar. Detta minskar onödig miljöbelastning och kostnaderna för avfallshantering.

Restaurangen i Armfelts skolan i Salo är en av Foodducks kunder och är ett bra exempel på hur man minskat avfallet. Salo stad var den första staden i Finland som tog i bruk FOODDUCK-påläggsdoserare i en del av skolorna. Senare har praxisen utökats och ett exempel är Armfelts skolan. Restaurangen i Armfelts skolan serverar över ettusen matportioner dagligen och förbrukade tidigare en jättestor mängd margarinknappar, som nu har ersatts av de nya, miljövänliga påläggsdoserarna.

”Den största nyttan med påläggsdoserarna är den minskade mängden avfall. Ankorna har även gjort arbetet tydligare och enklare. De gör att måltiden sker smidigt”, berättar Mari Portaala, matservicehandledare på Salo stad.

Skolan har även vunnit Grön Flagg-priset i maj 2019 genom att föregå med gott exempel för hur man kan integrera Grön Flagg-verksamheten i undervisningen. Grön Flagg-programmet erbjuder skolorna en färdig verksamhetsmodell för fostran i hållbar utveckling samt bakgrundsmaterial för verksamheten.

”Foodduck Oy stöder också Grön Flagg-verksamheten, så det känns bra att se att Armfelt med Grön Flagg är en föregångare i dessa saker”, berättar Timo Sorsavirta, verkställande direktör på Foodduck Oy.

Årets tema för Europa minskar avfallet-veckan är Osynligt avfall, som ska lyfta fram mängden avfall som uppstår i produktionsprocesserna. Ofta är mängden avsevärt större än det avfall som uppstår när produkten når slutet av sin livslängd. Konsumenterna bör bli allt mer medvetna om betydelsen av att låna, återvinna och reparera, vilket avfallsveckan syftar till. Konceptet med hyrda FOODDUCK®-enheter stöder principerna för en cirkulär ekonomi och hållbar utveckling och är ett ansvarsfull alternativ som möjliggörs av en lång livscykelmodell.

Delta även du i Europa minskar avfallet-veckan och berätta vad ni gör för att minska mängden avfall som uppkommer. #näkymätönjäte #jätteetönviikko